Medlemmer arbejdsgruppe kvalitetssikring

  • Tina Vasehus (tovholder), KMA, Region Sjælland
  • Jenny Blechingberg Friis, KGA, AUH, Region Midt
  • Marie Aarslev Schou, Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt, Region Syd
  • Karin de Stricker, Patologi, OUH, Region Syd
  • Maria Lyng, Patologi, OUH, Region Syd
  • Mette Kongstad, Biobankenhed, Rigshospitalet, Region H
  • Ida Coordt Elle, KGA, OUH, Region Syd
  • Michelle Jeanet Ingvorsen, Patologi, SUH, Region Sjælland

 

Kommissorium for DSKA arbejdsgruppe vedr. kvalitetssikring

 

Arbejdsgruppen er nedsat af DSKAs bestyrelse i 2022 og refererer til bestyrelsen.  Formålet med arbejdsgruppen er at arbejde med kvalitetssikring i bredeste forstand og styrke kvaliteten af laboratorieanalyser og -svar uanset akkrediteringsstatus.

DSKA rummer mange forskellige laboratoriespecialer, og de arbejder alle med kvalitetssikring i større eller mindre grad. Det er hensigten, at vi med denne tværgående arbejdsgruppe kan sætte fokus på kvalitetssikring og lære af hinanden i forhold til udfordringer og løsninger omkring kvalitetssikring.
I den forbindelse vil akkreditering (før, under og efter første besøg) også kunne diskuteres.