DSKA's bestyrelse

Bestyrelsen 4.4.2019. Fra venstre til højre: Jenny Friis, Dorthe Ørnskov, Camilla de Gier, Charlotte Brasch Andersen, Inge Søkilde Pedersen, Lotte Risom, Kurt Handberg, Mette Christiansen
Foto: Katja Adolf

Om bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på den stiftende generalforsamling i april 2019 og genvalgt i maj 2020. Medlemmerne er valgt for 1 eller 2 år.
Se DSKAs vedtægter for regler for valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer (pr maj 2020)

Formand: Inge Søkilde Pedersen Region Nord, Aalborg (Molekylær Diagnostik)
Næstformand: Jenny Friis, Region Midt, Aarhus (Klinisk Genetisk Afdeling)
Kasserer: Kurt Handberg, Region Midt, Aarhus (Klinisk Mikrobiologi)
Dorthe Ørnskov, Region Syd, Vejle (Patologi)
Martin Overgaard, Region Syd, Odense (Klinisk Biokemi og farmakologi)
Charlotte Brasch Andersen, Region Syd, Odense (Klinisk Genetisk Afdeling)
Tina Vasehus Madsen, Regions Sjælland, Slagelse (Mikrobiologi)
 

Suppleanter

Lotte Risom, Region Hovedstaden, København (RH Klinisk Genetisk Klinik)
Gitte Rinds Andersen, Regions Sjælland, Roskilde (Patologi)