DSKA's bestyrelse

Bestyrelsen 31.5.2022.

Fra venstre til højre: Tina Vasehus Madsen, Lotte Risom, Charlotte Brasch Andersen, Jenny Friis, Kristin Felicia Nilausen, Dorthe Ørnskov
Foto: Katja Adolf

Om bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på den stiftende generalforsamling i april 2019, og genvalgt i maj 2020, april 2021, maj 2022 og maj 2023.
Medlemmerne er valgt for 1 eller 2 år.
Se DSKAs vedtægter for regler for valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer (per 3. maj 2023)

Formand: Inge Søkilde Pedersen Region Nord, Aalborg (Molekylær Diagnostik)
Næstformand: Jenny Friis, Region Midt, Aarhus (Klinisk Genetisk Afdeling)
Kasserer: Gitte Rinds Andersen, Regions Sjælland, Roskilde (Klinisk Patologi)
Dorthe Ørnskov, Region Syd, Odense (Klinisk Patologi)
Charlotte Brasch Andersen, Region Syd, Odense (Klinisk Genetisk Afdeling)
Tina Vasehus Madsen, Regions Sjælland, Slagelse (Klinisk Mikrobiologi)
Kristin Felicia Nilausen, Region Sjælland, Køge (Klinisk Biokemi)
 

Suppleanter

 
Marie Aarslev Schou, Region Syd, Vejle (Klinisk Patologi)
vakant