DSKA's bestyrelse

Bestyrelsen 4.4.2019. Fra venstre til højre: Jenny Friis, Dorthe Ørnskov, Camilla de Gier, Charlotte Brasch Andersen, Inge Søkilde Pedersen, Lotte Risom, Kurt Handberg, Mette Christiansen
Foto: Katja Adolf

Om bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på den stiftende generalforsamling i april 2019 og genvalgt i maj 2020 og april 2021.
Medlemmerne er valgt for 1 eller 2 år.
Se DSKAs vedtægter for regler for valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer (pr april 2021)

Formand: Inge Søkilde Pedersen Region Nord, Aalborg (Molekylær Diagnostik)
Næstformand: Jenny Friis, Region Midt, Aarhus (Klinisk Genetisk Afdeling)
Kasserer: Lotte Risom, Region Hovedstaden, København (RH Klinisk Genetisk Klinik)
Dorthe Ørnskov, Region Syd, Vejle (Klinisk Patologi)
Charlotte Brasch Andersen, Region Syd, Odense (Klinisk Genetisk Afdeling)
Tina Vasehus Madsen, Regions Sjælland, Slagelse (Klinisk Mikrobiologi)
Kristin Felicia Nilausen, Region Sjælland, Køge (Klinisk Biokemi)
 

Suppleant

 
Gitte Rinds Andersen, Regions Sjælland, Roskilde (Klinisk Patologi)