DSKA Medlemsportræt

 

Inge Søkilde Pedersen

formand for DSKA 

 

Baggrund

  • Cand. scient i Humanbiologi fra Københavns Universitet (1997)
  • PhD grad fra University College Dublin (2001)
  • Klinisk Laboratoriegenetiker (2015)
  • European registered Clinical Laboratory Geneticist ErCLG (2016)
  • Specialist i Klinisk Biokemi (2016)

Jeg er ansat på Aalborg Universitetshospital siden 2001, og jeg har siden 2018 været Klinisk Lektor ved Aalborg Universitet.
Jeg arbejder med molekylærgenetiske analyser. Mine primære opgaver ligger inden for onkogenetik, sjældne sygdomme og Præimplantations Genetisk Test (PGT).

Hvorfor er jeg i DSKAs bestyrelse

I regi af Dansk Selskab af Medicinsk Genetik (DSMG) har der i mange år været en molekylær-/cytogenetiske interessegruppe med fokus på vidensdeling og national harmonisering af analyser. Siden min ansættelse i Aalborg har jeg været en aktiv del af denne gruppe. Derudover er jeg en del af DSMG’s uddannelsesudvalg for Kliniske Laboratoriegenetikere (UU2). Det er særligt arbejdet med at få indført en autorisation til vores faggrupper, der har inspireret mig til sammen med de andre initiativtagere bag DSKA at etablere formaliseret samarbejdet på tværs af specialer.

Min rolle i DSKA

Som formand for DSKA står jeg for en række praktiske ting, såsom indkaldelse til møder, udformning af dagsorden osv. Derudover indgår jeg i arbejdsgrupperne vedrørende formaliseret efteruddannelse og synlighed.
Du kan altid kontakte mig på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hvis du har inputs til mit arbejde i DSKA’s bestyrelse.