DSKA Medlemsportræt

Dorthe Ørnskov

næstformand for DSKA 

 

 

 

Baggrund

  • Cand. scient. i Bioteknologi fra Syddansk Universitet 1999

  • PhD grad fra Århus Universitet 2005

Efter mit Ph.D. studie blev jeg ansat ved Vejle Sygehus på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, hvor min primære opgave var implementering af diagnostiske analyser som fx MRSA og atypisk pneumoni.
I december 2013 skiftede jeg til en stilling som molekylærbiolog ved Klinisk Patologi ved Sygehus Lillebælt, hvor jeg fortsat er ansat.
Jeg arbejder med molekylærpatologiske analyser primært indenfor bryst-, melanom-, lunge- og tarmkræft. Derudover bruger jeg også meget tid på livmoderhalskræftscreening og undersøgelse for Human Papilloma Virus.

Hvorfor er jeg i DSKAs bestyrelse

Jeg er med i DSKAs bestyrelse, fordi jeg gerne vil være med til at skabe mere synlighed omkring kliniske akademikere.
Min oplevelse er, at det er svært at få en reel lønudvikling og karrierevej for kliniske akademikere og en af grundene er, at vi ofte sidder i mindre grupper spredt i sundhedsvæsnet. Vi har brug for at stå sammen.
Derfor startede jeg sammen med en tidligere kollega LinkedIn gruppen DSKAM (i dag DSKA) i et forsøg på at samle kliniske akademikere, så vi kan få en fælles stemme.
Sammen med andre dygtige initiativtagere har det i dag ført til foreningen DSKA, hvor tværfaglighed og styrket samarbejde er helt centralt for at nå vores fælles mål.

Min rolle i DSKA

Jeg er næstformand i DSKA (2019-2020) og indgår i arbejdsgruppen for synlighed.
Hvis du har inputs til arbejdet i DSKA’s bestyrelse er du meget velkommen til at kontakte mig på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 7940 6539.