Generalforsamling 2020

 

Andet årsmøde/generalforsamling i DSKA afholdes

tirsdag 5.maj kl 15-17

Mødet afholdes som videokonference som følge af Covid-19 epidemi.
Mødelink findes i nyhedsbrev #4 udsendt pr. mail den 2.4.2020 og mail fra 24.4.2020.

 

Program:

13.00-14.30   IVD-direktivet - hvordan forbereder vi os. Oplæg og debat.
(Forordning 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro diagnostik) 
ved Morten Sichlau Bruun, specialkonsulent ved Lægemiddelstyrelsen 

14.30-16.00   Faglig ledelse uden personaleansvar. Hvordan håndterer vi det?
ved Peter Leth, direktør i IDA Learning

16.00-16.30   Kaffepause

15.00 -17.00 Generalforsamling

17.30-19.30 Mulighed for fællesspisning i patienthotellets kantine (egenbetaling)