Medlemmer i DSKA arbejdsgruppen vedr. forskning

  • Inge Søkilde Pedersen (tovholder),  Region Nord, Aalborg (Afdeling for Molekylær Diagnostik)
  • Dorte Launholdt Lildballe, Region Midt, AUH (Molekylær Medicisnk Afdeling MOMA)
  • Peter H. Nissen, Region Midt, AUH (Blodprøver og Biokemi)
  • Lasse Kristoffer Bak, Region Hovedstaden, RH (Afd. for Klinisk Biokemi)
  • Trine Block Mattesen, Region Syd, (Klinisk Patologi, Vejle Sygehus)
  • Thore Hillig, Region Hovedstaden (Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød)
     

Kommissorium for DSKAs arbejdsgruppe vedr. forskning

 

Arbejdsgruppen er nedsat af DSKAs bestyrelse i 2022 og refererer til bestyrelsen. Arbejdsgruppen skal være med til at understøtte netværksdannelse omkring forsknings- og udviklingsprojekter ledet af DSKA medlemmer.

Formålet med arbejdsgruppen er at igangsætte aktiviteter, der giver mulighed for vidensdeling på tværs af specialer og dermed skabe grundlaget for fremtidigt samarbejde.
Netværket skal også være et sted, hvor medlemmer der ønsker at initiere egne forskningsprojekter har mulighed for sparring med forskere fra DSKA.
Det forventes at arbejdsgruppen er tovholdere på arrangementer med fokus på vidensdeling, networking og matchmaking. Det kan f.eks. foregå ved online så vel som fysiske møder, hvor medlemmer får mulighed for at præsentere forskningsprojekter i forskellige faser fra ide til publikation.
Derudover kan der tilrettelægges møder med specifikke emner relateret til forskning, som f.eks. vidensskabsetisk godkendelse, fondsansøgning, brug af materiale fra biobanker og registerdata.