Hvad arbejder vi for?

Vi arbejder for medlemmernes interesser inden for emnerne:
 
 • Struktureret karrierevej og stillingsstruktur
   
 • Synliggørelse af akademikergruppen i sundhedsvæsenet
   
 • Formaliseret efteruddannelse på tværs af specialer, som på sigt gennem specialespecifikke uddannelser kan udmønte sig i en autorisation
   
 • Opbygning og styrkelse af de nationale faglige netværk for kliniske akademikere
 • National ensartet implementering og standardisering af IVD-forordning (EU) 2017/746
 • Kvalitetssikring og udvikling af det kliniske arbejde