Hvad arbejder vi for?

 
Kliniske akademikere er en støt voksende gruppe af medarbejdere i sundhedsvæsenet - fordelt på mange af de ca. 38 lægefaglige specialer der findes i Danmark.
 
Vi har i DSKA dannet et fællesskab på tværs af specialerne. Vi akademikere besidder nemlig ofte specialistviden og særlige komptencer, som vi gerne vil bidrage med i relevante sammenhænge.
 
 
Vi vil arbejde for medlemmernes interesser inden for emnerne:
 
 • Kvalitetssikring og udvikling af det kliniske arbejde
   
 • Synliggørelse af akademikergruppen i sundhedsvæsenet
   
 • Formaliseret efteruddannelse på tværs af specialer, som på sigt gennem specialespecifikke uddannelser kan udmønte sig i en autorisation eller lign.
   
 • Struktureret karrierevej og stillingsstruktur
   
 • Opbygning og styrkelse af de nationale faglige netværk