Medlemmer

  • Dorthe Ørnskov,  Region Syd, Vejle (Patologisk Afdeling) - tovholder
  • Jenny Friis, Region Midt, Aarhus (Klinisk Genetisk Afdeling)
  • Dorte Lildballe, Region Midt, Aarhus (Molekylær Medicinsk Afdeling, MOMA)
  • Katja Adolf, Region Midt, Aarhus (Molekylær Medicinsk Afdeling, MOMA)
  • Christian Liebst Frisk Toft, Region Nord, Aalborg (Molekylær Diagnostik)
  • Inge Søkilde Pedersen, Region Nord, Aalborg (Molekylær Diagnostik)
  • Lotte Risom, Region Hovedstaden, Rigshospitalet (Klinisk Genetisk Klinik)

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. synliggørelse af DSKA

Arbejdsgruppen er nedsat af DSKAs bestyrelse og refererer til bestyrelsen.
Formålet med arbejdsgruppen er at fremme synligheden af DSKA og dets medlemmer.
Synliggørelsen skal føre til øget opmærksomhed omkring gruppen af kliniske akademikere, og
dermed fremme forståelse for vores rolle i sundhedsvæsnet hos andre faggrupper og
beslutningstagere i sundhedsvæsenet, samt andre interessenter.
Synliggørelse af DSKA skal ligeledes understøtte arbejdet med etablering af stillingstrukturer og
dermed synlige karriereveje og formaliseret efteruddannelse på tværs af de kliniske specialer.
Gruppen skal synliggøre DSKA internt og eksternt. Intern synliggørelse indebærer at DSKA skal
være synlig for vores egen gruppe af kliniske akademikere. Ekstern synliggørelse indebærer at
DSKA skal være synlig hos interessenter som: regionerne, sundhedsstyrelsen, relevante
ministerier, diverse fora lokalt på hospitalerne, relevante fagforeninger samt øvrige relevante
organisation og sammenslutninger, og i mediebilledet.