Kommissorium for DSKAs arbejdsgruppe vedr. stillingsstruktur og karrierevej

Arbejdsgruppen er nedsat af DSKAs bestyrelse og refererer til bestyrelsen.
Formålet med arbejdsgruppen er at arbejde for etablering af en stillingsstruktur og dermed karrierevej for kliniske akademikere, som er ansat i de kliniske og parakliniske specialer i det danske sundhedsvæsen.
Det skal være muligt for kliniske akademikere at udvikle sig over tid i den samme stilling indenfor sundhedssektoren.
Stillingsstrukturen skal være bredt favnende på tværs af specialer og afspejle erfaring og anciennitet, og dette skal fremgå af stillingsbetegnelsen.
Den funktion, og det arbejde de kliniske akademikere udfører, skal benævnes således, at det kan oversættes til lignende stillinger på universiteterne og i den private sektor.

Medlemmer

  • Kristin Felicia Nilausen, Region Sjælland, Køge (Klinisk Biokemi) - tovholder
  • Martin Overgaard, Region Syddanmark, Odense (Klinisk Biokemi og Farmakologi)
  • Camilla de Gier, Region Hovedstaden, Hvidovre (Klinisk Mikrobiologi)
  • Irene Harder Tarpgaard, Region Midt, Aarhus (Klinisk Mikrobiologi)
  • Malene Møller Jørgensen, Region Nord, Aalborg (Klinisk Immunologisk Afdeling)