Kommissorium for DSKA

Kommissorium for Dansk Selskab for Kliniske Akademikere


Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA) er en organisation for akademikere ansat i
sundhedsvæsenet med klinisk og para-klinisk arbejde – typisk med uddannelsesmæssig baggrund i
de natur- og tekniske videnskaber.

DSKA udgør et fagfælleskab som går på tværs af de kliniske og parakliniske specialer og har
primært til formål at arbejde for medlemmernes interesser indenfor emnerne (ikke prioriteret
rækkefølge):

• Kvalitetssikring og udvikling af det kliniske arbejde
• Synliggørelse af akademikergruppen i sundhedsvæsnet
• Formaliseret efteruddannelse på tværs af specialer som på sigt med mere speciale
specifikke uddannelser kan udmønte sig i en autorisation eller lign.
• Struktureret karrierevej og stillingsstruktur
• Opbygge og styrke de faglige netværk nationalt