Historie

Kliniske akademikere er en voksende gruppe af medarbejdere i sundhedsvæsenet - fordelt på mange lægefaglige specialer.
 
For bedre at kunne bidrage i relevante sammenhænge med den specialistviden og de kompetencer, vi som akademikere besidder, har kliniske akademikere fra hele landet gennem de sidste år arbejdet for dannelsen af et fællesskab på tværs af specialer.
 
Fællesskabet er blevet formaliseret i løbet af 2016-2018 og DSKA blev officielt dannet ved den stiftende generalforsamling, der blev afholdt på Odense Universitetshospital den 4. april 2019.
 
Magisterbladet har skrevet artiklen "Minoritets-akademikere slutter sig sammen"  i maj 2019 om baggrunden for DSKA's grundlæggelse.
 
Foto: Jesper Voldgaard

LinkedIn og X (Twitter)

Yderligere oplysninger om DSKA findes på vores LinkedIn side. Du kan også følge os på X, tidligere Twitter.

 
En stor tak til initiativgruppens deltagere:
 • Charlotte Brasch Andersen, Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital
 • Klaus Brusgaard, Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital
 • Jenny Friis, Klinisk Genetik, Aarhus Universitetshospital
 • Tina Funck, Klinisk Biokemi, Sjællands Universitetshospital
 • Kurt Jensen Handberg, Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital
 • Rasmus Lykke Marvig, Genomisk Medicin, Rigshospitalet
 • Martin Overgaard, Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital
 • Lotte Risom, Klinisk Genetik, Rigshospitalet
 • Inge Søkilde Pedersen, Molekylær Diagnostik, Aalborg Universitetshospital
 • Erik Sørensen, Klinisk Immunologi, Rigshospitalet
 • Kasper Thorsen, MOMA, Aarhus Universitetshospital
 • Dorthe Ørnskov, Klinisk Patologi, Sygehus Lillebælt
 • Olga Østrup, Genomisk Medicin, Rigshospitalet