Medlemmer

  • Peter Henrik Nissen, Region Midt, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital - tovholder

 

Arbejdsgruppen blev nedsat i februar 2021 og har 19 medlemmer.

Der er afholdt to møder i marts og april 2021.