Medlemmer arbejdsgruppen IVD-forordning

 • Peter Henrik Nissen, Blodprøver og Biokemi, AUH - tovholder
 • Jakob Hedegaard, Arcedi Biotech
 • Inge Søkilde Pedersen, AfMD, AAUH
 • Jenny Friis, KGA, AUH
 • Marie Aarslev Shou, KMA,Vejle
 • Irene Harder Tarpgaard, KMA, AUH
 • Kurt Jensen Handberg, KMA, AUH
 • Tina Vasehus Madsen, KMA, RS
 • Thomas K.Kristensen, Patologi, OUH
 • Christopher Vejgaard, Blodsygdomme, AUH
 • Mette Christensen, KGK (metabolisk lab), RH
 • Mette Christiansen, MOMA, AUH
 • Heidi Hvid Nielsen, KBA, RS
 • Cathrine Jespersgaard NGC
 • Morten Dunø, KGK, RH
 • Pia Kjølhede Andersen, NGC
 • Jack Cowland, KGK-HæmOnk, RH
 • Linda Henriksen, KBA, Herning
 • Ebbe Norskov Bak, MOMA, AUH
   

 

Arbejdsgruppen blev nedsat i februar 2021 og har 19 medlemmer.

Der er afholdt to møder i marts og april 2021.