Medlemmer arbejdsgruppen IVD-forordning

 • Peter Henrik Nissen, Blodprøver og Biokemi, AUH - tovholder
 • Jakob Hedegaard, Arcedi Biotech
 • Inge Søkilde Pedersen, AfMD, AAUH
 • Jenny Friis, KGA, AUH
 • Marie Aarslev Shou, KMA,Vejle
 • Irene Harder Tarpgaard, KMA, AUH
 • Kurt Jensen Handberg, KMA, AUH
 • Tina Vasehus Madsen, KMA, RS
 • Thomas K.Kristensen, Patologi, OUH
 • Christopher Vejgaard, Blodsygdomme, AUH
 • Mette Christensen, KGK (metabolisk lab), RH
 • Mette Christiansen, MOMA, AUH
 • Heidi Hvid Nielsen, KBA, RS
 • Cathrine Jespersgaard,NGC
 • Morten Dunø, KGK, RH
 • Pia Kjølhede Andersen, NGC
 • Jack Cowland, KGK-HæmOnk, RH
 • Linda Henriksen, KBA, Herning
 • Ebbe Norskov Bak, MOMA, AUH
   

 

Arbejdet med IVDR

Arbejdsgruppen blev nedsat i februar 2021 og har 19 medlemmer.

Der er afholdt syv møder fra marts til december 2021.

 

Den nye IVDR forordning, der efter de nuværende planer træder i kraft d. 26. maj 2022, får stor betydning for alle laboratorier der udfører selvudviklede (in-house) analyser.

I arbejdsgruppen deler vi vores viden, erfaringer og bekymringer for, hvad fremtiden med IVDR bringer.

Vi har desuden bidraget i høringsfasen af de dokumenter, der handler om fortolkning af de undtagelser i IVDR, der muligvis gør det nemmere for os laboratorier i forhold til fortsat at udføre vores in-house analyser.